Hamid Oğulları Beyliği

XIII. yüzyıl başlarından daha evvel Borlu, İsparta, Eğiridir, Yalvaç taraflarına yerleştirilmiş olan Hamid Bey idaresindeki Türkmen aşiretinin [muhtemelen Teke] kurmuş olduğu beyliğe Hamid oğulları beyliği denilirdi. 

Bu beylik daha sonra genişleyerek güneydeki Antalya'yı da işgal etmiştir. İsparta, 600 H./1203 M.de Üçüncü Kılıç Arslan zamanında alınmış ve daha sonra Selçukîler Antlaya ile Alâiye'yi de elde etmişlerdir. 

Anadolu Selçuk Devleti llhanîlerin nüfuzı altına girdikten sonra Batı hududundaki aşiret uç beylerinin toplanmağa ve bir beylik kurmağa başladıkları sırada Hamid Bey aşireti de o tarihte yani XIII. yüzyıl sonlarında başlarında bulunan Hamid Beycin torunu ve İlyas bey'in oğlu Feleküddin Dündar Bey'in faaliyeti ile bir beylik kurmuşlardır. Hamid beyliğine Eğirdir gölünün güneyindeki eski adı Prostana olan Eğirdir kasabası merkez olmuş ve Feleküddin Dündar Bey burada bazı tesisler vücuda getirerek şehre Felekâbâd adı verilmiştir.

Dündar Bey daha sonra hududunu güneye doğru uzatarak Gölkisar ve 1301'de Antalya'yı almış ve burasını biraderi Yunus^ Bey idare etmiştir. Dündar Bey diğer Anadolu beyleri gibi yüksek hâkimiyetini tanımış olduğu İlhan'ın hazinesine her sene dört bin dinar,; yani altın vergi veriyorduı. 1314'de Anadolu'ya gelmiş olan Ilha-nilerin beyierbeğisi Emir Çoban'a itaat eyleyen Anadolu beyleri arasında Hamidoğlu Dündar Bey de vardı; hattâ Dündar sadakatini teyid için İlhanîler yani Garp Moğolları hükümdarı OJcayto Mehmed Hudabende adına Felekabâd şehrinde para bile kestirmişti. 

Hudabende'nin 1316'da vefatı ve yerine henüz pek genç olan oğlu Ebu Said Bahadır Han'ın hükümdar olması üzerine vukua gelen bazı karışıklıklar esnasında Anadolu beylerinin yavaş yavaş tlhamlere karsı rabıtalarını gevşetmeğe başlamaları üzerine Anadolu valisi Demirtaş Konya'yı işgal etmiş ve daha sonra Eşrefoğlu Süleyman Bey'i öldürmüş.

Arkasından Ha-mid iline yürüyerek Antalya'ya kaçan Dündar Bey'i de yakalayarak katletmiştir (1324 M). Demirtaş'm 1327'de Mısır'a kaçıp bir müddet sonra orada katlinden sonra bazı eserlerde Dündar'ın oğlu Hızır Bcy'in Ha-mid beyi olduğu ve daha sonra bunun kardeşi Necmeddin Is-hak bey'in Mısır'dan gelerek beyliğe geçtiği kaydediliyor 46. Seyyah Ibn-i Batuta 1333 senesinde Anadolu'yu gezerken Antalya'ya, uğrayarak orada Hızır bin Yurius'un ve Gölkisar''da Dündar Bey'in oğlu Mehmed ve Eğirdir^de de yine Dündar'ın oğlu Necmeddin îshak Bey'in hükümdar bulunduklarını beyan etmektedir.

0 yorum:

Yorum Gönder

 

Copyright © TarihBilgileri.Net™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.