Tarihin Sınıflandırılması İle İlgili Bilgi


Tarih anlatım türüne ve kapsamına göre sınıflandırılmaktadır.
1. Tarih anlatım türüne göre; hikayeci, öğretici, siyasi, kronik, sosyal, araştırmacı tarihçilik olarak sınıflandırılır.
Hikayeci (rivayetçi) tarihçilik; olayları hikayeleştirerek anlatır. Aslına sadık kalma beklentisi yoktur.
Öğretici(pragmatik) tarihçilik; toplumu yönlendirme amacı taşır. Milli duygular ön plandadır.
Siyasi tarihçilik; sadece siyasi gelişmeleri konu edinir.
Kronik tarihçilik; olayları tarih sırasına göre verir fakat sebep sonuç ilişkisi yoktur.
Sosyal tarihçilik; kültür ve uygarlıkları baz alır, sosyal değişme ve sınıflaşmayı inceler.
Araştırmacı(bilimsel) tarihçilik; olayları belgelere dayalı olarak sebep sonuç ilişkileri içinde inceleyen günümüz tarihçiliğidir.
2. Tarih kapsamına göre; zamana, mekana ve konusuna göre sınıflandırılmaktadır.

0 yorum:

Yorum Gönder

 

Copyright © TarihBilgileri.Net™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.