Osman Gazi Kısaca Hayatı


Osmanlı devletinin kurucusu ve ilk hükümdarıdır (1258 - 1326). Ertuğrul Beyin oğludur. Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandır. Kayılar, Malazgirt savaşından sonra öteki Oğuz boylarıyla birlikte Anadolu’ya gelmişlerdir. Önce Artukoğulları devletinin kuruluşunda önemli rol oynamışlar, daha sonra İç ve Kuzeybatı Anadolu’ya yerleşmişlerdir. Kayıların bir bölümü, Ertuğrul Beyin yönetiminde batıya doğru ilerlemiş, Söğüt ve Domaniç tarafları yurt edilerek burada Selçuklulara bağlı bir uç beyliği kurulmuştur.Ertuğrul Beyin ölümünden sonra, yerine cesur, mert ve iyi ahlaklı olan küçük oğlu
Osman Bey geçti. Kendisine karşı çıkan amcası Dündar Bey öldürüldü. Osman Bey, Eskişehir yakınlarında bir köyde oturan ahi reislerinden Şeyh Edebali ile dostluk kurdu. Onun kızı ile evlendi.Osman Bey, silah arkadaşları Samsa Çavuş, Konur Alp, Akça Koca ve Gazi Abdurrahman ile birlikte ülkesini genişletmeye başladı. Önce İnegöl tekfuru ilft savaştı. Eskişehir yakınında bulunan Karacahisar’ı aldı. Samsa Çavuşun yardımıyla Sakarya vadisinde Sarkun, Taraklı ve Göynük taraflarına akın yaptı. Osman Beyin başarıları, komşu tekfurları kuşkuya düşürdü. Onu, Yarhisar tekfurunun düğününde öldürmeye karar verdiler. Bu amaçla Osman Beyi düğüne çağırdılar. Fakat Osman Beyin dostu olan Harmankaya Rum beyi, bu durumu Osman Beye bildirdi. O da gerekli önlemleri alarak Bilecik ve Yarhisar kalelerini ele geçirdi. Bu arada Bilecik tekfurunun güzel kızı Nilüfer de,tutsak edildi. Osman Bey, onu oğlu Orhan Beyle evlendirdi. Bundan sonra İnegöl ele geçirildi. Bilecik, bu uç beyliğinin başkenti oldu. Bu sırada Anadolu Selçuklu sultanı III. Alaaddin Keykubat, İlhanlı hükümdarı Gazan Han tarafından tutulup İran’a götürüldü. Bu durumda pek çok Anadolu Selçuklu komutanı ve askeri Bizanslılarla savaşan Osman Beyin yönetimine girdi. Moğollara bağlı olmak istemeyen Türkmen aşiretleri de Osman Beyin ülkesine geliyorlardı. Böylece beyliğin nüfusu ve gücü arttı. Anadolu Selçuklu devletinin başsız kalması üzerine, Osman Bey daha serbest olarak davranmaya başladı. Onun 1299’da bağımsızlığını ilan ettiği yazılmıştır.Osman Beyin kuvvetleri Köprühisar’ı aldılar. İznik kuşatıldığı sırada Bizans’ tan yardım gelmesi üzerine buradan çekilmek zorunda kalındı. İznik’in güneyindeki yerler alınarak bu yörede Yenişehir kuruldu. Savaş alanına yakın olması nedeniyle Yenişehir başkent yapıldı.Osman Bey, ele geçirilen yerleri beş yönetim bölümüne ayırdı. Bunları, güvendiği komutanların ve yakınlarının yönetimine bıraktı. Orhan Beye Sultanönü’nü (Karacahisar), Gündüz Beye Eskişehir’i, Hasan Alp’e Yarhisar’ı, Aykut Alp’e İnönü’nü, Turgut Alp’e İnegöl’ü verdi. Bilecik’e ailesini yerleştirdi. Buranın yönetimini kayınpederi Edebali’ye bıraktı.

0 yorum:

Yorum Gönder

 

Copyright © TarihBilgileri.Net™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.