Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Kimdir ?


Tanınmış Osmanlı büyük vezirlerindendir (1660 - 1730) Eski adı Muşkara olan Nevşehir’de doğdu. İş bulmak için İstanbul’a geldi. Bir akrabasının yardımıyla sarayın Helvacı ocağına, daha sonra Baltacılar ocağına girdi, kızlar ağası yazıcılığına yükseldi. 1703’te şehzade Ahmet’in (III. Ahmet) hizmetine verildi. Onun güvenini kazandı. III. Ahmet padişah olunca kendisine çok yakınlık gösterdi. Devlet işleri
hakkında düşüncelerini aldı, ünü gün geçtikçe arttı. Büyük vezir olan Çorlulu Ali Paşa, İbrahim Efendinin bu durumunu çekemeyerek onu Edirne’ye sürdürdü. Damat, Ali Paşanın  büyük vezirliği sırasında, Mora seferine katıldı. Kendisine çok güç görevler verildi. 1716 yılında başlayan Avusturya seferinde Niş defterdarı atandı. Petervaradin savaşında bulundu. Yenilgiyi padişaha bildirmek üzere Edirne’ye gönderildi Padişah, güvendiği İbrahim Efendiyi yeniden orduya yollamadı,sadaret kaymakamı yaptı. Onu kızı Fatma Sultanla evlendirdi. Damat olan İbrahim Paşa, 1718’de büyük vezirliğe getirildi. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, barış yanlısı idi. Onun etkisiyle Avusturya ile Pasarofça antlaşması  imzalandı Venedik ile de barış yapıldı. İbrahim Paşa on üç yıl büyük vezirlikte bulundu. Bozulan devlet örgütünü ve sosyal kuramları düzeltmeye çalıştı. Bayındırlık işlerine önem verdi. Lale devrini açtı. Matbaanın kurulmasını ve daha başka yeniliklerin yapılmasını sağladı. Fakat zevk ve eğlenceye fazla düşkün olması, yakınlarını yüksek dereceli memurluklara getirmesi, İran üzerine yapılacak seferi geciktirmesi gibi nedenlerle İstanbul'da Patrona Halil ayaklanması patlak verdi Padişahlığını kurtarmak isteyen III. Ahmet, İbrahim Paşayı, sarayda boğdurdu. Cesedini ayaklananlara verdi. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, bilgili bir yönetici idi. Şair ve hattattı. Sanatçıları korudu. Birçok hayır eseri yaptırdı Doğum yeri olan Muşakara köyünde cami, medrese, kütüphane, çeşme, hamam ve daha başka binalar yaptırdı. Burasını, Nevşehir adıyla kaza merkezi haline getirdi.

0 yorum:

Yorum Gönder

 

Copyright © TarihBilgileri.Net™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.