Mimar Sinan Kimdir ?


Türk tarihinde muhteşem eserler inşa eden Mimar Sinan, bu memleketin yetiştirdiği büyük kıymetlerden birisidir. Mimar Sinan’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun en parlak dönemlerinde yaşamış olması, ona yüksek kabiliyetlerini göstermesi için bir fırsat vermiştir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren kendi hüviyetini bulma yolunda yavaş yavaş gelişen ve II. Bayezid döneminde esas hüviyetini iktisap eden Osmanlı-Türk mimarisi, Mimar Sinan ile kemale ulaşmıştır.
Osmanlı-Türk mimarisinin şaheserlerinin yaratıcısı ve bu durumu ile mimarimizde klasik çağın en değerli mümessili olan Mimar Sinan’ın çocukluk ve gençliğine ait fazla bilgi bulunmamaktadır. Fakat Mimar Sinan hakkında kısa ve kıyafetsiz bilgler, onunla aynı asırda yaşamış şair Sai’nin bazı eserlerinden öğrenilmektedir.
Mimar Sinan 29 Mayıs 1489 tarihine Kayseri'nin Ağırnas köyünde dünyaya geldiği bilinmektedir. Babası hristiyan asıllı Abdülmennan'dır. 17 Temmuz 1588 tarihinde de İstanbul'da vefat etmiştir.
Mimar Sinan Yavuz Sultan Selim zamanında Kayseri sancağından devşirilmiş ve yeniçerilikten yetişmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın seferlerinde bulunan Mimar Sinan, doğu ve batının eserlerini incelemek fırsatını bulmuş ve orduda inşaat işlerinde vazife almak suretiyle bilgisini tatbik etmiştir.
Mimar Sinan ilk defa, mühim devlet erkânından Lütfü Paşa’nın dikkatini çekmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde İran seferinde, Van kalesini ele geçirme görevi almış Lütfi Paşa, Mimar Sinan’a Van gölü kıyısında gemiler inşa ettirmiştir. İran seferinden dönüldükten sonra Mimar Sinan subaşı olmuş ve mimarlık mesleğinde iyice ilerlemek imkânına kavuşmuştur. Zamanla Mimar Sinan’a Mimar Haseki adı verilmiştir. Mimar Sinan’ın yüksek kabiliyetlerini gören Lütfi Paşa, veziriazamlığı sırasına baş mimar Acem Âlisinin ölümü üzerine Ser mimar-anı hassa (baş mimar) rütbesine getirilmiştir. Bu olaydan sonra Mimar Sinan’ın zihnindeki eserleri yapabilme imkânı ve yolu açılmıştır.
Mimar Sinan bu görevi aldığından ölümüne kadar olan süre içerisinde mimarbaşılık görevinde bulunmuş, cami, mescit, köprü, suyolu, hamam vb. pek çok eserin meydana getirilmesinde önemli rol oynamıştır.
Mimar Sinan’ın yaptığı ilk eser İstanbul’daki Şehzade Camisi’dir. Bu caminin inşasına 1543 yılında başlanmış ve 1548 yılında tamamlanmıştır.
İkinci büyük eseri ise Süleymaniye Camisi’dir. 1549 yılında başlayan caminin yapımı yedi yıl sürmüştür. Bu muhteşem eser tamamlandığı zaman Kanuni Sultan Süleyman “ Bu bina eylediğin Beytullahı sıtku safa ve dua ile sen açmak evladır” diyerek yaptığı eserin açılışını Mimar Sinan’a yaptırmıştır.
Üçüncü büyük eseri ise Edirne’deki Selimiye Camisi’dir. Mimar Sinan Edirne’de inşa ettiği Selimiye Camisini her zaman diğerlerinden üstün tutmuştur. Selimiye’nin Ayasofya’dan üstünlüğü Mimar Sinan şu sözleri ile ifade etmiştir:
“Bunun mimarisi hem nazik, hem üçer yolları gayret müşkül olduğu ukalayı halk-ı cihan daire-i imkândan hariç dediklerin bir sebebi, Ayasofya kubbesi gibi bir kubbe devlet-i islamiyede bina olunmamıştır deyu, kefere-i fecerenin mimar geçinenleri Müslümanlara galebemiz var dirler imiş. Ol kadar kubbe durdurmak gayet müşküldür bu harikin kalbinde kalmıştır. Mezbur cami binasında himmet edüp biavnillahı taala saye-i Sultan Selim Han’da ızhar-ı kudret idüp bu kubbenin Ayasofya kubbesinden altı zira kaddin ve dört zira derinliğin ziyade eyledim.”
“Kalfalığımı İstanbul’daki Şehzade Caminde icra ettim. Üstadlığımı da Süleymaniye Caminde tekmil ettim. Amma cümle makdurumu bu Selim Han Camiine sarfedip yedi tülamı ayan ve beyan eyledim. Bildiğimiz cihanın mimar ve mühendisleri var, makdurların sarfetseler böyle bir eseri azim binasından aciz olacaklardır. Hiç padişah da bu kadar malı firavan bezletmeğe cüret edemeyecektir.”
Mimar Sinan yarım asırlık (52 yıl) mimar başılığı esansında en çoğu İstanbul’da olmak üzere pek çok eser meydana getirmiştir. Toplamda 83 cami, 51 mescit, 57 imaret, 3darüşşifa, 5 kargir suyolu, 19 kervansaray, 3 hamam ve ayrıca birçok türbe, mahzen, mutbak, kiler gibi eserler inşa eden Mimar Sinan’ın İstanbul’daki önemli cami ve mescitlerden bazıları şunlardır:
1. Zındankapı’da Ahi Çelebi Cami,
2. Topkapı’da Ahmet Paşa Cami ve türbesi,
3. Azapkapı’da Sokullu Mehmet Paşa Cami,
4. Fatih’te Hacı Üveys mahallesinde Bali Paşa Cami ve Neccar Mehmed Efendi türbesi,
5. Cihangir’de Cihangir Cami,
6. Fethiye civarında Dragman Cami
7. Edirne Kapı’da Acı Çeşme Cami,
8. Cibali’de Üsküplü Cami,
9. Sütlüce’de Çavuşbaşı Cami,
10. Beyoğlu Çukurcuma’da Çukurcuma (Muhiddin Çelebi) Cami,
11. Tophane’de Defterdar (Ebül Fazıl) Cami,
12. Edirnekapı dışında Emir Buhari Cami,
13. Üsküdar Toptaşı’nda Eski Valide Cami,
14. Balat’ta Ferruh Kethüda Cami,
15. Samatya’da Hacı Evhad Cami,
16. Silivrikapı’da Hadım İbrahim Paşa Cami,
17. Kanlıca’da İskender Paşa Cami
18. Aksaray Haseki’de Haseki Sultan Cami,
19. Yeni Bahçe’de Hürrem Çavuş Cami,
20. Çapa’da Kazasker Abdurrahman Paşa Cami.

0 yorum:

Yorum Gönder

 

Copyright © TarihBilgileri.Net™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.