Hititler Hakkında Kısa Bilgi


HİTİTLER MÖ2000;
Hititler, Anadolu medeniyetleri içinde tarih çağlarını yaşadığı bilinen ilk medeniyettir. Orta Anadolu Kızılırmak kıvrımında kurulmuştur. Başkenti Hattuşaş Çorum Boğazköy dür. MÖ 1190 yıllarında Deniz kavimleri ve Asurlar tarafından yıkılmıştır.
Hititler ilk yıllarında küçük beyliklerden oluşan feodal bir devletti. Merkezi otoritenin güçlenmesi ve beyliklerin kaldırılması ile devlet yönetimi krallık olmuştur. Pankuş Danışma Meclisi ve Tavananna (kraliçe) lar tarafından yönetilmiştir. Pankuş meclisi soylulardan oluşan bir meclistir. Bu meclis kralların zayıf olduğu dönemlerde kral ve kraliçeyi yargılama yetkisine sahip olmuştur.
Anadolu topraklarının verimli olması ve ticaret yollarının üzerinde bulunması sebebi ile  her zaman istilaya açık bir konumda oluşu ordu'ya önem verilmesini sağlamıştır. Hititler askeri güce dayanarak kurulmuş ve askeri gücün etkisiyle bölgede uzun süre devlet olma özelliğini korumuşlardır.
Hukuk alanında Sümerler'den faydalanmışlardır. Yazılı kanunları mevcuttur. Hititler'de kişilerin haklarının korunmasına özen gösterilmiş, toplumsal yaşamın düzene koyulmasına çalışılmış, medeni hukuk ve ceza hukuku konularında gelişme sağlanmıştır.
Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan Hitiler'de toprak Mülkiyeti'nin krala ve tanrılara ait olduğu kabul edilmiş ve Anadolu'da ilk tımar sistemini uygulamışlardır.
İnançlar konusunda hoşgörülü olunan Hitit'lerde çok tanrılı bir dini yapı mevcuttur. Komşu ülkelerin tanrılarını bile benimsediklerinden Hitit ülkesine "Bin tanrı ili" de denilmektedir.
Hitiler Anadolu'da yazıyı kullanan ilk devlettir. Hititlerin kendilerine özgü hiyeroglif yazısı mevcuttur. Bunun yanında da Sümerler'den aldıkları çivi yazısını da kullanmışlardır. Anallar efsanesi, Kadeş antlaşması, Hukuk kuralları gibi önemli eserleri bulunmaktadır.
Hattuşaş, Alaca höyük kent kalıntıları, Yazılıkaya ve İvriz kabartmaları önemli mimari eserlerindendir.
Medeniyete katkıları ise; Anal Pankuş,Tavananna,ilk yazılı Kadeş antlaşması (MÖ1280), Danışma meclisi, kadına değer verilmesi, aile hukuku ve iki tekerlekli savaş arabalarıdır.

0 yorum:

Yorum Gönder

 

Copyright © TarihBilgileri.Net™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.